KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYARINCA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI
1.AYDINLATMA METNİ :
FIRIN-Cİ Yeni Nesil Diyarbakır Mutfağı ünvanlı CRF GIDA İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK), 5651 Sayılı Kanun (İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun) ve ilgili mevzuat uyarınca “herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.”, bu doğrultuda şirketimiz müşterilerinin, çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, İşbirliği İçinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli azami özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmiştir.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ :
10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin, birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; müşterilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.
Şirketimiz konunun hassasiyetine verdiği önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstererek işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu kapsamda ( [email protected]) https://firin-ci.com adreslerindeki web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-mail adresi, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması amaçları ile işlenmektedir.
Özellikle İŞ SAHASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI; Restoranlarımız ve tüm iş sahamız içerisindeki binaların içerisinde (giriş kapıları, bina dış cephesi, yükleme alanları, otopark, iş sahaları, müşterilerimizin /ziyaretçilerimizin yemek yediği restoran alanları salonları, ziyaretçi bekleme salonu, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer tüm hizmet alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine yegane amacımız güvenliğin sağlanması olarak görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi bilgi sistem departmanı tarafından denetlenmekte ve otomatik yolla işlenmektedir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI :
Veri sorumlusu olarak şirketimiz kişisel verilerinizi yukarıda sayılan Kanunlar kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar” ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.
Veri sorumlusu sıfatıyla, firma olarak yurtdışına hiçbir veri aktarımı yapılmayacaktır. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA ve SAKLAMA YÖNTEMLERİ :
Şirketimiz kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üzerinden sipariş vermeniz veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız, hizmet alanlarımız bünyesinde bulunan hukuki güvenlik gereği alınan kamera kayıtları, mail veya diğer iletişim suretleri ile tarafımıza ulaşmanız tarafımızdan hizmet almanız suretiyle, bu hususlar dışında başkaca yöntemlerle şirketimiz ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza ve kişisel verileri, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Ayrıca şirketimiz ve İlgili Kişiler arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ :
6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Crf Gıda İnşaat Turizm Tekstil Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Mezopotamya Mahallesi Mahabad Bulvar No: 27a/ Kayapınar Diyarbakır adresine yazılı olarak ya da resmi internet sitemizde ([email protected]) https://firin-ci.com yayınlanan “Kişisel Veri Sahibi /İlgili Kişi Başvuru Formu”nda belirtilen esaslara göre ve uygun başvuru yollarını takip ederek olarak iletebilirsiniz.
6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz ile verilerinize ilişkin haklarınız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

6. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ :
Şirket Ünvanı : CRF Gıda İnşaat Turizm Tekstil Tarım Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Telefon Numarası:
E-Posta :
KEP Adresi :
Web Adresi : [email protected]) https://firin-ci.com
Şirket Adresi : Mahabad Bulvarı Azel Rezidans-1 Çetin Durmaz 65/A KAYAPINAR/DİYARBAKIR

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “Kişisel Veri Sahibi /İlgili Kişi Başvuru Formu” iletebilirsiniz.